Δευτέρα, 24 Μαΐου 2010

Γιατί ΑΠΕΤΥΧΕ το οικονομικό μοντέλο της Ελλάδας ??

Η κατάρρευση του Ελληνικού κράτους δεν θα πρέπει απλά να θεωρηθεί ως το αποτέλεσμα των απατηλών δημοσιονομικών στατιστικών η μερικών ετών ασώτων δαπανών. Αντίθετα σηματοδοτεί την κατάρρευση ενός μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης που από την γέννηση του τον 19ο αιώνα πάντοτε έθετε την πολιτική υπεράνω των αγορών.

Η κεντρική οργανωτική αρχή της Ελληνικής κοινωνίας ήταν πάντοτε το πελατειακό σύστημα-ένα σύστημα όπου η πολιτική υποστήριξη παρέχεται με αντάλλαγμα υλικά οφέλη. Σε αυτά τα πλαίσια ο ρόλος του κράτους ως του διανεμητή προσόδων σε διάφορες ομάδες και άτομα είναι καθοριστικός. Όπως αναφέρει ο αριστερός ιστορικός Κώστας Βεργόπουλος: «Η θεμελιώδης δομή της Ελλάδας δεν υπήρξε ποτέ η αστική κοινωνία αλλά το κράτος. Από τα μέσα του 19ου αιώνα τίποτα δεν μπορούσε να γίνει στην Ελλάδα χωρίς να περάσει από τον κρατικό μηχανισμό».

Στον Αγγλοσαξονικό κόσμο το κράτος πάντοτε θεωρείτο σύμφωνα με τον Locke ο προστάτης ορισμένων δικαιωμάτων, το κυριότερο των οποίων ήταν το δικαίωμα της ατομικής ιδιοκτησίας. Αυτή η θεώρηση εναρμονιζόταν με την ύπαρξη μιας κυρίαρχης τάξης που είχε ίδια συμφέροντα σε μεγάλες γαιοκτησίες. Στην Ελλάδα όμως η κοινωνικοί ομάδα που ανέλαβε την εξουσία μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους ήσαν οι προεστοί των οποίων η δύναμη δεν πήγαζε από την ιδιοκτησία της γης αλλά από το γεγονός ότι ήσαν οι συλλέκτες φόρων για τα αφεντικά τους, τούς Οθωμανούς. Έτσι στην Ελλάδα η κυρίαρχη τάξη που προέκυψε μετά την ανεξαρτησία δεν έβλεπε το κράτος ως ένα μέσο για την προστασία προϋπαρχόντων περιουσιών αλλά ως την κύρια πηγή εισοδήματος της.

Παράλληλα η κατάληψη του κράτους έγινε ο κύριος μηχανισμός για την κατανομή υλικών απολαβών και προσόδων. Η πιο σημαντική από όλες τις παροχές ήταν η παροχή μιας θέσης στο δημόσιο. Κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1880, η Ελλάδα είχε μια από τις μεγαλύτερες κρατικές γραφειοκρατίες. Για κάθε 10000 άτομα υπήρχαν 200 δημόσιοι υπάλληλοι στο Βέλγιο,176 στην Γαλλία ,126 στην Γερμανία και 73 στην Μεγάλη Βρετανία. Στην Ελλάδα ο αριθμός έφτανε τους 214. Όπως παρατηρούσε ο Γάλλος ευγενής και συγγραφέας Άρθουρ Γκομπινο:

«Στην Ελλάδα ολόκληρη η κοινωνία φαίνεται να λειτουργεί στην βάση της αρχής ότι στο βαθμό που μόνο το κράτος έχει χρήματα ο καθένας θα πρέπει να επωφεληθεί απ’ αυτό και να πιάσει δουλειά ως δημόσιος υπάλληλος»

Από τότε φυσικά πολύ νερό έχει τρέξει κάτω από την γέφυρα. Η Ελλάδα βίωσε πολέμους ,κατοχές, δικτατορίες, επαναστάσεις, σεισμούς κλπ. Όμως ένα στοιχείο παρέμενε σταθερό: Το πελατειακό σύστημα ως το ημιεπίσημο κρατικό δόγμα.


Σήμερα υπάρχουν τρεις δομές προσόδων που το κράτος διανέμει στους διάφορους πελάτες του-ομάδες και άτομα. Η πρώτη και η πιο περιζήτητη πηγή προσόδων είναι η αργομισθία στο δημόσιο. Υπολογίζεται ότι σήμερα περίπου 1 εκατομμύρια άτομα, η το 25% του εργαζόμενου πληθυσμού είναι κρατικοί υπάλληλοι. Άνω του 80% των δημοσίων δαπανών πηγαίνει στους μισθούς και τις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων.

Ο δεύτερος τρόπος με τον οποίο το σύστημα παρέχει προσόδους είναι μέσω της παροχής προνομίων σε διάφορες ομάδες, όπως τους δικηγόρους, τους συμβολαιογράφους, τους φορτηγατζήδες, τους φορτο-εκφορτωτές, τους φαρμακοποιούς, τους οπτικούς κ.α. Αυτά τα προνόμια δημιουργούν «κλειστά επαγγέλματα» που περιορίζουν τον ανταγωνισμό και ωφελούν τους «εντός».

Ο τρίτος τρόπος με τον οποίο το σύστημα παρέχει προσόδους είναι οι λεγόμενες «εισφορές υπέρ τρίτων». Έτσι, π.χ, αν επιθυμείς να ξεκινήσεις μια επιχείρηση στην Ελλάδα το 1% του κεφαλαίου θα πρέπει να καταβληθεί στο ταμείο των νομικών. Κάθε φορά που αγοράζεις ένα εισιτήριο πλοίου 10% της τιμής πηγαίνει στο ταμείο των ναυτεργατών. Αν πουλάς προμήθειες στον στρατό θα πρέπει να καταβάλλεις το 4% των εισπραχθέντων στο ταμείο των αξιωματικών κλπ. Είναι ενδιαφέρον ότι ορισμένες φορές αυτές οι εισφορές επιβάλλονται προς όφελος επαγγελματικών ομάδων ..που δεν υπάρχουν πια! Μια τέτοια περίπτωση είναι οι λεμβούχοι στην Σαντορίνη. Το επάγγελμα έχει προ καιρού πάψει να υπάρχει. Όμως ένα μέρος της τιμής του εισιτηρίου για τα πλοία που ελλιμενίζονται στην Σαντορίνη ακόμα πηγαίνει στο ταμείο των λεμβούχων. Κανείς φυσικά δεν γνωρίζει που πηγαίνουν τα χρήματα. Το σύστημα αυτό συνεπάγεται ότι σήμερα άνω του 70% του πληθυσμού της Ελλάδας λαμβάνει το εισόδημα του-μερικώς η ολικώς-από τους φόρους και τις εισφορές. Το γεγονός αυτό με την σειρά τους συνεπάγεται σκληρούς αγώνες και διαμάχες για την διανομή των προσόδων-αυτό που οι οικονομολόγοι αποκαλούν «προσοδοθήρια». Έτσι ένας σημαντικός αριθμός πόρων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή πλούτου και εσόδων χαραμίζεται στις μάχες για την απόκτηση ενός μεριδίου μιας συνεχώς μειωμένης πίττας.

Δυστυχώς δεν υπάρχουν οικονομικές μελέτες που να δείχνουν πόσα χρήματα δαπανώνται στην προσοδοθηρία. Όμως μπορούμε να πάρουμε μια ιδέα εξετάζοντας το παραγωγικό κόστος που συνεπάγονται οι περιορισμοί στην οικονομία. Έτσι π.χ. πανεπιστημιακές μελέτες έχουν δείξει ότι αν η Ελλάδα άνοιγε τα κλειστά επαγγέλματα αυτό θα οδηγούσε σε αύξηση 1% του ΑΕΠ και αν περιόριζε τους περιορισμούς στις διάφορες αγορές θα αύξανε την οικονομική παραγωγή κατά 2% και αν μείωνε το γραφειοκρατικό κόστος της λειτουργίας των επιχειρήσεων στην Ελλάδα σε ευρωπαϊκά επίπεδα αυτό θα της απέφερε μια αύξηση 3.5% του ΑΕΠ.

Τα τελευταία έτη η αριστερά υποστηρίζει ότι το μεγαλύτερο μειονέκτημα του καπιταλισμού είναι ότι θέτει «τις αγορές πάνω από τους ανθρώπους». Για αυτό η αριστερά πιστεύει ότι χρειάζεται πολιτική παρέμβαση που θα δαμάσει τις αγορές και θα αποκαταστήσει τους ανθρώπους στην θέση που δικαιούνται –δηλαδή ως «αφεντικά» και όχι ως «σκλάβοι» των αγορών. Το Ελληνικό μοντέλο αποτελεί την πλήρη υλοποίηση του οράματος της αριστεράς. Η Ελλάδα πάντοτε έθετε τους «ανθρώπους»- δηλαδή τους «πελάτες»-πάνω από τις αγορές. Με τα τραγικά αποτελέσματα που βλέπουμε σήμερα.

Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010

η ΕΛΠΙΔΑ.....ΠΕΘΑΙΝΕΙ.....στην ΕΛΛΑΔΑ.....

Το δημόσιο χρέος ανέρχεται στο 115% του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος. Ακόμη κι αν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση για την επίτευξη δημοσιονομικής πειθαρχίας και εξυγιάνσεως εφαρμοστούν ακωλύτως στην καλύτερη περίπτωση θα επιτευχθεί κάποιος περιορισμό των πρωτογενών ελλειμμάτων του δημοσίου – ελλειμάτων που αγγίζουν σήμερα τα 35 με 40 δισ. ευρώ. Αλλά το δημόσιο χρέος ακόμη κι αν το έλλειμμα μηδενιστεί – κάτι που βεβαίως είναι αδύνατον να συμβεί δεδομένου ότι τα τοκοχρεωλύσια δημιουργούν το πρωτογενές έλλειμμα-, θα εξακολουθήσει να τροφοδοτείται με τους τόκους που πληρώνει η χώρα για τα ποσά που μέχρι σήμερα έχει δανειστεί.

Πιο συγκεκριμένα, το μέσο σταθμικό επιτόκιο δανεισμού της χώρας σήμερα ξεπερνά το 3,6% και αναμένεται το επόμενο έτος να ενισχυθεί κατά μία και πλέον μονάδα. Η κατάσταση θα επιδεινωθεί από την αναμενόμενη από τους ειδικούς άνοδο διεθνώς των επιτοκίων την επόμενη πενταετία. Για την ίδια περίοδο εκτιμούμε ότι η αύξηση του ΑΕΠ θα είναι μηδενική. Κατά συνέπεια το δημόσιο χρέος, με τα σημερινά δεδομένα θα συνεχίσει να αυξάνεται και ο ακαθάριστος δημόσιος δανεισμός της χώρας θα χρειαστεί για το 2010 περίπου το ένα τέταρτο, κατά τους αισιόδοξους, του ΑΕΠ.

Στο πρόβλημα αυτό θα πρέπει να προστεθεί το έλλειμμα του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών της χώρας και η κατάρρευση της ανταγωνιστικότητος της ελληνικής οικονομίας που δυστυχώς θα επιταχυνθεί μετά την πρόσφατη ακατανόητη αύξηση των φόρων στο παραγώμενο εισόδημα και στην ιδιοκτησία και αναπόφευκτα θα μειώσει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις θεωρούνται όνειρο θερινής νυκτός λόγω της γραφειοκρατίας, της διαφθοράς, της φορολογίας και της αστάθειας του θεσμικού περιβάλλοντος. Η χώρα αποβιομηχανοποιείται τάχιστα, χωρίς να αξιοποιούνται κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει, όπως το φυσικό περιβάλλον, ο πολιτισμός και η παιδεία της. Όλες οι προσπάθειες εγχώριων ή ξένων επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνθλίβονται στις ατέρμονες και χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, σε διεφθαρμένους μηχανισμούς, ή ακυρώνονται αμετακλήτως από το παραγωγικό σαμποτάζ αντιδραστικών πολιτικών δυνάμεων και συνδικάτων. Το συμπέρασμα επομένως είναι ότι τα εξαγγελθέντα μέτρα υπό της κυβερνήσεως δεν επαρκούν για να ανακόψουν το δρόμο της εθνικής οικονομίας προς τη χρεωκοπία.

Επιπροσθέτως, το άμεσο αποτέλεσμα της λήψης των μέτρων δημοσιονομικής εξυγιάνσεως, της επιβολής νέων φόρων σε συνδυασμό με την οικονομική ύφεση και την κατάρρευση της ανταγωνιστικότητος θα είναι η γιγάντωση της ανεργίας και η κοινωνική έκρηξη, την οποία θα σπεύσουν να εκμεταλλευτούν πολιτικά οι δυνάμεις των άκρων. Το αμέσως επόμενο διάστημα, το μείγμα θα γίνει εκρηκτικό.

Κάθε κρίση ωστόσο, εμπεριέχει και ευκαιρίες. Η -βεβαία για πολλούς- χρεωκοπία της χώρας μπορεί να αποτραπεί με την χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση λήψη και το συνδυασμό ριζοσπαστικών διαρθρωτικών μέτρων, όπως:

Πραγματικές ιδιωτικοποιήσεις στον τομέα των μεταφορών, των τραπεζών, της ενέργειας και σε οποιονδήποτε άλλον τομέα το κράτος ασκούσε έως σήμερα επιχειρηματική δραστηριότητα.

Δραστικό περιορισμό της γραφειοκρατίας, το κόστος της οποίας ανέρχεται σε 7% του ΑΕΠ. και είναι διπλάσιο του κοινοτικού μέσου όρου. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις πληρώνουν επιπλέον 8 με 9 δισ. ευρώ ετησίως στη μαύρη τρύπα της γραφειοκρατίας.

Πραγματικό άνοιγμα όλων των κλειστών επαγγελμάτων. Υπενθυμίζουμε ότι το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, έχει υπολογιστεί (από το ΙΟΒΕ) ότι θα προσέθετε 1,5% τουλάχιστον στο ΑΕΠ.

Μείωση των δαπανών του δημοσίου κατά 25% με 30%, καταργώντας μεταξύ άλλων μέτρων και όλους τους δημόσιους οργανισμούς, φορείς και νομικά πρόσωπα που δεν χρειάζονται. Οι υπάλληλοι αυτών θα πρέπει να απολυθούν και όχι να μεταταχθούν. Συγχρόνως θα πρέπει να αποφασιστεί το πάγωμα των προσλήψεων στο δημόσιο τομέα για μια πενταετία. Όλο το ελεγκτικό έργο των εφοριών, πολεοδομιών κλπ.θα πρέπει να μεταφερθεί σε ιδιωτικές εταιρείες, πιστοποιημένες από το κράτος. Έτσι, εκτός της δεδομένης εξοικονομήσεως των λειτουργικών δαπανών και αυτών της μισθοδοσίας, το κράτος θα πάψει να εκβιάζεται από συντεχνίες που έχουν στα χέρια τους ως όπλο για την ικανοποίηση των παράλογων αιτημάτων τους την είσπραξη των διαφόρων κρατικών εσόδων.

Η μείωση των φόρων -εισοδήματος, κατοχής ακινήτων, κληρονομίας- σε συνδυασμό με την απλοποίηση του φορολογικού συστήματος, θα εξασφάλιζε διαθέσιμο εισόδημα στους πολίτες, το οποίο θα διοχευτεύετο στην χειμαζόμενη από την κρίση αγορά.

Θέσπιση νέου επενδυτικού νόμου αυξημένης τυπικής ισχύος, στα πρότυπα εκείνων της δεκαετίας του 1950 που θα επιτρέψει να εισρεύσουν στη χώρα επενδυτικά κεφάλαια σε παραγωγικές δραστηριότητες, σε συνδυασμό με την άρση όλων των κανονιστικών ρυθμίσεων στην αγορά εργασίας.

Τα μέτρα αυτά θα αποτρέψουν κατά τη γνώμη μας τη χρεωκοπία της χώρας, θα ενδυναμώσουν τις δυναμικές και υγιείς κοινωνικές δυνάμεις έναντι των συντεχνιών και του τελούντος υπό την ομηρία αυτών πολιτικού συστήματος και, το πλέον σημαντικό, θα ενισχύσουν την καταβαραθρωμένη ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας παρέχοντας σ΄αυτή τις αναγκαίες αναπτυξιακές προϋποθέσεις.

Σάββατο, 8 Μαΐου 2010

Οι ΛΥΣΕΙΣ.... οι οποίες ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΤΗΚΑΝ......


Η κυβέρνηση αυτή είπε ψέματα για να πάρει την εξουσία, και η προηγούμενη δεν έκανε τίποτα για να μας βγάλει από το βούρκο, και η πιο προηγούμενη μας έχωσε πιο βαθιά γιατί παρέλαβε καμένη γη από τον Μητσοτάκη, ο οποίος πήρε μια Ελλάδα με πολλαπλάσιο δημόσιο χρέος από τον Παπανδρέου, που χωρίς φειδώ έδωσε χρήμα κι έφτιαξε μια υπερκαταναλωτική κοινωνία από δάνεια της ΕΟΚ κι εξαργύρωσε ψήφους «χτίζοντας» το απέραντο ΔΗΜΟΣΙΟ, για να μπορεί να πει από το βήμα του πρωθυπουργού «Τσοβόλα, δώσ’ τα όλα»... και πάει λέγοντας προς τα πίσω. Το θέμα είναι τί κάνουμε τώρα.

Στο αέτωμα του ναού των Δελφών δέσποζαν τα τρία δελφικά παραγγέλματα. Κάτω αριστερά το ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ (να γνωρίσεις τον εαυτό σου). Κάτω δεξιά το ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ (να κάνεις τα πάντα με μέτρο, αποφεύγοντας την υπερβολή) και ανάμεσά τους, στην κορυφή, το περίφημο ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ Ε (ή ΕΙ). Δηλαδή: ΕΙΣΑΙ ή ΥΠΑΡΧΕΙΣ μόνον όταν έχεις γνωρίσει πλήρως τον εαυτό σου και δρας ακολουθώντας τη «μέση οδό» του μέτρου και της αρμονίας. Θα μπορούσε να είναι και απόκριση των θεών προς τον επισκέπτη: Υπάρχω μόνον αν εσύ υπάρχεις και υπάρχεις αν γνωρίσεις τον εαυτό σου. Αφού πρωτίστως κάνουμε μια ανάλυση του εαυτού μας, πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι κυβερνήσεις και τα κέντρα πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων για το μέλλον του κόσμου υπάρχουν μόνο αν υπάρχουμε εμείς. So. Μη φοβάσαι ότι θα μας χρεοκοπήσουν και θα μας εξαφανίσουν. Δεν τους συμφέρει. Αν το κάνουν, θα χρεοκοπήσουν και θα εξαφανίσουν τους εαυτούς τους, είτε αυτοί λέγονται Γερμανοί, είτε λέγονται Αμερικανοί, είτε λέγονται τράπεζες.

Allors, τί κάνουμε τώρα;


Πρώτον, «γειώνουμε» ΜΜΕ, δημοσιογράφους, πολιτικούς και οικονομικούς αναλυτές που φροντίζουν συνέχεια να μας προετοιμάζουν για το πόσο ανήμποροι είμαστε να προβάλουμε αντίσταση ως πολίτες. Είναι ψέμα. Είμαστε απλώς το παν.

Στη συνέχεια θα μπορούσαν να συμβούν τα εξής:
Αντί να δώσουν οι κυβερνήσεις τα δισ. ευρώ στις τράπεζες, έτσι, απλώς γιατί έχουν πρόβλημα ρευστού να συνεχίσουν να δανείζουν και να κρατούν έτσι την αγορά όμηρό τους, ας τα δώσουν όντως σ’ αυτές, αλλά… Για την πλήρη κάλυψη των χρεών των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών από δάνεια, με υποχρέωση των δανειοληπτών να επιστρέψουν σε 10, 15, 20 ή όσα χρόνια συμφωνηθεί, ανάλογα το ποσό που καλύφθηκε για τον καθένα, τα χρήματα στην κυβέρνηση και όχι στις τράπεζες. Με μικρά επιτόκια. Συνεπώς... Η τράπεζα παίρνει τα λεφτά της πίσω (νά τος ο δανεισμός που ζήτησαν), η αγορά δουλεύει (νά την η ανάσα που χρειάζονταν), η κοινωνία ευτυχεί (νά την η εκπλήρωση της υποχρέωσης του κράτους) και οι τόκοι επιστρέφονται κανονικά στις τράπεζες από το κράτος, μειωμένοι λόγω της άμεσης αποπληρωμής (νά το κέρδος των τραπεζών).

Όσον αφορά αυτούς που μας λένε να πουλήσουμε νησιά... Τί; Έλα εδώ. Stop. Ώς εδώ και μη παρέκει. Όχι μόνο δεν πουλάω, αλλά σου νοικιάζω την Ολυμπιακή Ιδέα εφ’ όρου ζωής της Γης και μου επιστρέφεις τώρα, αναδρομικά, τα ενοίκια από το 1896 που εκμεταλλεύεσαι το copyright. Plus % από τηλεοπτικά δικαιώματα και διαφημίσεις. Για να μη σου πω ότι θέλω % και από τα πρωταθλήματα στίβου - πυγμαχίας - παγκρατίου (kick boxing) - ταυροκαθαψίων (ταυρομαχίες).

Έλα εδώ, Βρετανέ. Τί; Δεν βοηθάς; Ποιος; Εσύ, που καρπώνεσαι κέρδη από την έκθεση του ελληνικού πνεύματος στα μουσεία σου; Ποιος; Εσύ, που δεν καταδικάζεις ως την πιο εγκληματική πράξη απέναντι στην τέχνη και την ανθρώπινη τελειότητα το «ξέσκισμα της σάρκας του Παρθενώνα» από τον Έλγιν; Θέλω πίσω τις «σάρκες» μου. Δεν είναι μάρμαρα. Είναι Ιστορία. Δεν είναι αντικείμενα. Είναι πνεύμα ελληνικό. Θα ήθελες να ξεχάσω ποιος είμαι και να νομίζω ότι κρατώ γαιάνθρακα ενώ είναι χρυσός. Κι αφού δεν είναι κάτι σημαντικό να είμαι Έλληνας, άσε να είμαι ό,τι θέλω. Κι αφού δεν είναι σημαντική η ιστορία μου, δώσ’ τη μου πίσω να τη διαχειριστώ. Αλλιώς, τι σε κόφτει;

Αυτά θα έπρεπε να πει σε πρώτη φάση ο Γιώργος Παπανδρέου σε αυτούς που τον «ζόρισαν». Και, να ξέρετε, δεν τον ζόρισαν. Είναι δεδομένη η πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει αυτός. Απλώς, το έργο πρέπει να παιχτεί έτσι, ώστε να δεχτεί ο Έλληνας να ζει ταπεινά ή να ψευτοζεί και να αξίζει όσο ένα πουλί μπροστά σε jumpo που απογειώνεται κι εκείνο μπαίνει στις τουρμπίνες του. Δεν σταματά η πτήση για τέτοιο λόγο.
Όμως, αυτή εδώ η γη είναι παράδεισος και πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Ξέχωρα από το παρελθόν της, ας δούμε τί μπορεί να κάνει τώρα.
- Μπορεί να εκπονήσει ο πρωθυπουργός ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα απεξάρτησης από την πετρελαϊκή ενέργεια, με ταυτόχρονη πλήρη στροφή προς την ηλιακή και αιολική ενέργεια. Είναι πάμφθηνο, οικολογικό και τα νησιά είναι δικά μας. Κράτα εσύ το Βερολίνο, ν’ αγοράζεις ρεύμα από μας.
- Να επιβάλει μερκελόσημο σε κάθε Γερμανό που θέλει να έρθει στη χώρα μας διακοπές. Τί; Και θα βρίζεις, και θα περνάς εδώ τον καιρό σου;
- Να ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα από όποιον αναφέρεται στις επιστήμες με ορολογία ελληνική. Θα τα παίξουν. Δεν γίνεται.
- Να υπογράψει σύμφωνο ειρήνης και σταθερότητας με την Τουρκία, με σκοπό να μειώνονται τα έξοδα στρατιωτικού εξοπλισμού 5% κατ’ έτος και να διοργανώσει «αγώνες καλού τουρισμού και φιλοξενίας» με την Τουρκία στο Αιγαίο. Να επενδύσουν Έλληνες, Τούρκοι και διάφοροι άλλοι επιχειρηματίες σ’ αυτά και να γίνουν οι Κάννες της ανατολικής Μεσογείου. Ποιος θα θέλει να κάνει πόλεμο εκεί;
- Να κλείσει τις χωματερές. Τίποτα δεν είναι για πέταμα. Και τα λεφτά που είναι για να κλέψουν από ταμεία και τις μίζες που είναι για να πάρουν μέχρι να φύγουν από κυβέρνηση να προλάβει να τα πάρει ο πρωθυπουργός και να τα δώσει για εργοστάσια ανακύκλωσης. Ε! Δεν πάει άλλο. Μας έπνιξαν τα σκουπίδια!
- Να παγώσει τις περαιτέρω ανεγέρσεις ναών και να θεσπίσει το νόμο «σχολείο για ναό». «School for a church», όπως θα ’λεγε ο Γιώργος... για να μην το λέν’ όμως και τα παιδιά μας, ας δώσει κι ο αρχιεπίσκοπος το κατιτίς του. Χρειάζεται δωρεάν και ουσιαστική παιδεία ο τόπος. Ο Θεός είναι παντού. Δεν θέλει άλλα σπιτάκια προς το παρόν.
- Να κόψει το παραμύθι «το κάνω γιατί μου το ’πε η Ε.Ε.». Άμα τόσο πολύ δυσαρεστείσαι, και έχεις τύψεις το βράδυ και δεν μπορείς να κοιμηθείς... Βγες από τη ρημάδα! Δεν βλέπεις πού σε έχει φτάσει; Αν ήσουν μόνος σου, το πολύ πολύ να περνούσαμε καλύτερα, γιατί πιο κάτω δεν πάει! Πανεπιστήμια... έχουμε. Ήλιο, νερό κι αέρα... μπόλικα. Θάλασσα, ναυτιλία και εφοπλιστές... τα περισσότερα στον κόσμο. Σιτηρά και λάδι... να φάν’ κι οι κότες. Τουρισμό... χειμώνα - καλοκαίρι. Φίλους... τους Γάλλους. Θα τρέξει και ο Ομπάμα να μας προσεταιριστεί για δικό του συμφέρον, ως τη μοναδική χώρα που συνορεύει με την Ε.Ε. και δεν ανήκει σ’ αυτήν. Super, όλα! Τί φοβάσαι και κάθεσαι ακόμα εκεί;
Πες τη μαγική λέξη, Γιώργο, και θα σου γλείφουν το μουστάκι και οι μεν και οι δε. Πες «φεύγω». Πιο κάτω δεν πάει.
Κι αν θες να σώσεις την Ελλάδα, σταμάτα εδώ τους φόρους και πάρ’ τους πίσω. Τα ίδια έκαναν και οι σουλτάνοι. Δεν χρειαζόμαστε έλληνα πρωθυπουργό για να μας αποδεκατίσει. Μπορούμε και χωρίς προεκλογικά έξοδα να κάνουμε το ίδιο, με απευθείας ανάθεση. Εδώ και 60 χρόνια εσείς και οι πρόγονοί σας κυβερνάτε αυτόν τον τόπο. Ή βγάλτε μας τώρα από κει που είμαστε ή βγείτε εσείς από κει που είστε.

Το Δημόσιο ΧΡΕΟΣ.....


Απο την περίοδο της χούντας...μέχρι σήμερα....η πορεία του εθνικού χρέους.....

Παρασκευή, 7 Μαΐου 2010

Στο βωμό του ΧΡΗΜΑΤΟΣ...ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ....

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΡΙΜΠΕΝΤΡΟΠ-ΜΟΛΟΤΟΦ.

Mην αφήσουμε την Ελλάδα...να πάρει τηλέφωνο την μοναξιά της....

Πέμπτη, 6 Μαΐου 2010

H..συνθήκη της Λισσαβόνας...

Λίγοι απο εμάς γνωρίζουμε την παρούσα συνθήκη..και ακόμη πιο λίγοι το τι περιλαμβάνει....

Η συνθήκη της Λισσαβόνας, η οποία υπερψηφίστικε στις 13 Δεκεμβρίου 2007, καλείται και ως ΝΕΑ ΣΥΝΘΗΚΗ....

Τι άραγε να περιλαμβάνει και τι μεθοδευμένα γίνεται στην χώρα μας;

Ήρθε η χούντα....τυχαία; ΜΠΑ.... ανέτρεξε σε προηγούμενο άρθρο..
Σχέδιο Μάρσαλ....τι έγινε; Για 366 εκατομύρια δολλάρια , επί Καραμανλή (1948-1951) η Ελλάδα τροποποίησε το ΣΥΝΤΑΓΜΑ της, ώστε να προσφέρει βοήθεια και να δέχεται μεταρρυθμίσεις απο την Αμερική.....Να επηρεάζεται σε ουσιαστικούς τομείς.....
Μπήκανε όλοι στο δημόσιο τομέα....τυχαία; Mα φυσικά ΟΧΙ...μπήκανε όλοι για να ηρεμήσει ο ελληνικός λαός και οι κατέχοντες των κοινοβουλευτικών θέσεων να δρούν ανεξέλεγκτα και όχι υπογείως......
Συνθήκη Μάαστριχτ...τι έγινε; Μα φυσικά η Ελλάδα το υπερψήφισε απο τους ευρωβουλευτές της εξαιρώντας του ΚΚΕ...Η Ελλάδα στην ουσία μπήκε στο ενιαίο ευρωπαικό νομισματικό ταμείο...ΑΥΤΟ ΗΤΑΝ Η ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ.....
Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ...ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ ΤΩΡΑ.....ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ......
Η οποία περιλαμβάνει, την συμμετοχή της Ευρωπαικής Ένωσης στην λήψη αποφάσεων του εκάστοτε κοινοβούλιου των ευρωπαικών χωρών....Οπότε, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ, Η ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΣΕ 200.....
Θα ανοίξουν τα κλειστά επαγγέλματα....Θα επιτρέψουν τις αγορές και μεταβιβάσεις απο όλες τις χώρες προς την Ελλάδα και το αντίστροφο, εξυγιάνοντας την ανταγωνιστικότητα και μειώνοντας την ανεργία....ΨΕΜΜΑΤΑ...... ΤΟΥΣ ΤΟ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ.....

Στην ουσία, η Ε.Ε. θα έχει λόγο και ψήφο απο τον Δεκέμβριο του 2010, σε ποσοστό συμμετοχή 65% σε θέματα:
• κοινωνική πολιτική, για τις διαστάσεις που ορίζονται απο αυτή την Συνθήκη
• οικονομική, κοινωνική και εδαφική ενότητα και εσωτερική αγορά
• αγροτική και αλιευτική εξαιρουμένη η αρμοδιότητα της διατήρησης των θαλάσσιων βιολογικών πηγών
• περιβάλλον
• προστασία καταναλωτή
• μεταφορά
• ενέργεια
• περιοχή ελευθερίας, ασφαλείας και δικαιοσύνης
• κοινές ανησυχίες σε ότι αφορά την δημόσια υγεία, για τις διαστάσεις που ορίζονται απο αυτή την Συνθήκη

Η Ε.Ε. θα έχει συλλήβδην λόγο και ψήφο, στα εξής θέματα:
• Ευρωπαϊκή Τελωνειακή Ένωση
• περιοχή ελεύθερης αγοράς
• η ίδρυση κανόνων ανταγωνισμού που είναι απαραίτητοι για την λειτουργία της εσωτερικής αγοράς
• νομισματική πολιτική για τα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμά τους είναι το ευρώ
• η διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πηγών υπό την Κοινή αγροτική πολιτική
• κοινή εμπορική πολιτική

Τέλος, θα έχει μικρότερο ποσοστό συμμετοχής στα εξής θέματα:
• προστασία και βελτίωση της δημόσιας υγείας
• βιομηχανία
• πολιτισμός
• τουρισμός
• μόρφωση και αθλητισμός
• πολιτική προστασία
• διοικητική συνεργασία

Αν παρατηρήσουμε τα θέματα της συλλήβδην συμμετοχής της Ε.Ε. θα δούμε ότι είναι το γενικό πλάνο, τα οποία γεννάνε τα επιμέρους, στα οποία συμμετάσχουν σε μικρότερο ποσοστό...άρα αν δεν ληφθή απόφαση και δεν δοθεί ψήφος απο την Ε.Ε. στα γενικά...ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ....

Η ΕΛΛΑΔΑ ΟΔΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ....Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ, ΑΛΛΑ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΩΝ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΜΕ ΕΚΛΕΞΕΙ ΕΜΕΙΣ......

ΥΓ: μην σκεφτείς να αλλάξεις χώρα..τα ίδια σκατά είναι παντού...

Mέχρι το 2011 ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΙΠΟΤΑ.....

Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της ευρωζώνης που θα συνεχίσει να βρίσκεται σε ύφεση και το 2011, η ανεργία αναμένεται να αναρριχηθεί το ίδιο έτος πάνω από το... 13% του ενεργού πληθυσμού, το δημόσιο χρέος θα ξεπεράσει το 130% του ΑΕΠ και το δημοσιονομικό έλλειμμα θα κυμανθεί το 2011 στο 10% του ΑΕΠ...

Με τέτοιες «απίστευτες» προβλέψεις, που θεωρούνται μάλιστα «ωραιοποιημένες» για ορισμένους δείκτες διότι, όπως επισήμανε ο αρμόδιος επίτροπος Ολι Ρεν, αναμένεται να είναι ακόμη χειρότερες για την ανάπτυξη και την απασχόληση, δύσκολα κανείς μπορεί να βρει λέξεις για να χαρακτηρίσει την πορεία των βασικών δεικτών της ελληνικής οικονομίας για την τριετία 2009-2011, που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Βλέπει επιδείνωση
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κομισιόν, λοιπόν, στις οποίες δεν έχουν υπολογιστεί οι επιπτώσεις από το «πακέτο» των νέων μέτρων , η ανάπτυξη στην Ελλάδα θα συνεχίσει να είναι αρνητική το 2010 (-3% έναντι -2% το 2009), αλλά και το 2011 (-0,5%). Ο Ολι Ρεν δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι το πιο πιθανό είναι να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο η κατάσταση και το ΑΕΠ να κινηθεί στο -4% το 2010 και -2,5% το 2011...
Ενα είναι σίγουρο: Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της ευρωζώνης αλλά και της Ευρώπης των 27 που θα έχει αρνητική ανάπτυξη το 2011. Ολες οι άλλες χώρες θα έχουν εξέλθει από την ύφεση.
Το ΑΕΠ στην ευρωζώνη (μέσος όρος) θα εξελιχθεί ως εξής: 2009: -4,1%, 2010: 0,9% και 2011: 1,5%. Και αντίστοιχα στην Ευρώπη των 27: -4,2%, 1%, 1,7%.
Η ανεργία μας αναμένεται να ανέλθει από το 9,5% το 2009 στο 11,8% το 2010 και το 2011 θα βρεθεί στο τρομακτικό επίπεδο του 13,2%, τρίτο υψηλότερο ποσοστό στην ευρωζώνη μετά την Ισπανία (19,8%) και την Ιρλανδία (13,4%).
Το δημοσιονομικό έλλειμμα θα μειωθεί από -13,6% του ΑΕΠ το 2009 σε -9,3% το 2010 και το 2011 θα «πετάξει» εκ νέου στο -9,9%. Ποσοστά απαγορευτικά για την Ε.Ε. Το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα ανέλθει από 115,1% του ΑΕΠ το 2009 σε 124,9% το 2010 και σε... 133,9% το 2012. Τόσο το 2010 όσο και το 2011, η Ελλάδα έχει το υψηλότερο χρέος στην ευρωζώνη και την Ευρώπη των 27.
Ο Ολι Ρεν αναφέρθηκε στο νέο «πακέτο» μέτρων λιτότητας, εκτιμώντας ότι θα έχει σταδιακά θετικές επιπτώσεις. Βέβαια, «η κατάσταση δεν θα αλλάξει σε μια νύχτα», αλλά αναμένεται «να πραγματοποιηθούν σημαντικά βήματα για την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών και την πραγματοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων».

Μοναδική περίπτωση
Επανέλαβε ότι μετά την πάροδο 2 χρόνων η χώρα θα έχει τη δυνατότητα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, να απευθυνθεί στις αγορές και διαχώρισε την περίπτωση της Ελλάδας με αυτές της Πορτογαλίας και της Ισπανίας. Η Ελλάδα, είπε, «είναι μοναδική περίπτωση και δεν συγκρίνεται με καμία άλλη. Με αβέβαιη οικονομική δυναμική, απέκρυψε για πολλά χρόνια στατιστικά στοιχεία», πρόσθεσε ο επίτροπος. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο αύξησης της ανεργίας, ο επίτροπος αναγνώρισε ότι «θα υπάρξει βραχυπρόθεσμα μια αναπόφευκτη ύφεση με επιπτώσεις στην απασχόληση. Μην ξεχνάμε, όμως, ότι η Ελλάδα ζούσε πάνω από τις δυνάμεις της για πολλά χρόνια, και αυτό άλλωστε έγινε αισθητό στις αγορές», παρατήρησε ο Ολι Ρεν, για τον οποίο η κατάσταση στον τομέα της ανεργίας θα αρχίσει να βελτιώνεται μετά το 2011.
Η δημοκρατία στην Ελλάδα, είναι η χούντα με άλλο όνομα.....
Το παρών συμπέρασμα, εξάγεται απο το γεγονός ότι στην χούντα διοικούσανε με τα όπλα για τις τράπεζες και για τους Αμερικάνους και στην ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ--ελευθερία διοικούνε με τις πένες για τις τράπεζες και τους Αμερικάνους....

Η Ελλάδα, η χώρα της δύναμης, της θέλησης, των δυνατών ''πιστεύω'', της φιλοσοφίας και της ορθής σκέψης...πλέον καταστρατηγείται....
Η διευθέτυση των εκάστοτε χρηματικών συμφερόντων απο τις υπόλοιπες υπερδυνάμεις, πλέον είναι γεγονός....
Η Ελλάδα την περίοδο του 2010 δεν θα πτωχεύσει οικονομικώς γιατί πτώχευσε ηθικώς, πτώχευσε η αξιοπρέπεια της, πτώχευσε η ιδέα της...πτώχευσε ο σεβασμός της ζωής μας....
Ποιός φταίει για αυτό?
Εμείς, οι ίδιοι όπου δεν θέλαμε να προστατέψουμε την χώρα μας και τον εαυτό μας, αλλά απλά θέλαμε να γίνουμε ένα με την μάζα...Το σχέδιο τους, ήταν είναι και θα είναι μια συλλογική κυβέρνηση όλων των χωρών, χωρίς ελευθερία κινήσεων και ατομικά συμφέροντα και απαιτήσεις....
Γιατί το πιστεύω αυτό??
Μα αν δεν είναι έτσι, πώς εσυ που είσαι Έλληνας αυτή την στιγμή, δέχεσαι να διαβάζεις ένα κείμενο γραμμένο στα ελληνικά, με αγγλικό ερωτηματικό ;;;;

AX ΕΛΛΑΔΑ....Λάθη γονέων...ΠΑΙΔΕΥΟΥΣΙ ΤΕΚΝΑ.....

Η κατάσταση στην χώρα μας, έφτασε σε αυτο το σημείο απο λάθη των γονιών μας, των συγγενών μας και λοιπών γνωστών-αγνώστων προσώπων όπου πίστεψαν τα λόγια του Ανδρέα...(ο γράφων γεννηθείς 1986) και μιας και βολευτήκανε ορισμένοι στο δημόσιο, η ψήφος ήταν δεδομένη...Εκεί΄έγκειται το τεράστο σφάλμα αυτής της χώρας..το δημόσιο...όλοι να μπούνε θέλανε, όλοι να βολευτούνε όλοι να ηρεμήσουνε και με την γνωστή έκφραση ''βρέξει-χιονίσει, εγώ θα πληρώνομαι'' καταστράφηκε ο τόπος μας. Διαλύθηκε η χώρα μας, διότι δεν αγάπησε κανείς απο το δημόσιο την δουλειά του, δεν εκτίμησε κανείς απο το δημόσιο τον διπλανό συμπολίτη του, ο οποίος έμμεσα τον πλήρωνε, δεν σεβάστηκε κανείς απο το δημόσο την προσωπικότητα του και έγλυφε για να μπεί σε θέση όπου δνε άξιζε, δεν εκτίμησε κανείς απο το δημόσιο την δύναμη της ψήφος του και στήριζε τους πολιτικάντιδες...Φαγωθήκανε λεφτά..τι να θυμηθώ σχέδιο μάρσαλ, πακέτα ντελ΄όρ, έσπα...???

Αυτή την στιγμή δεν καταστραφήκαμε απο την οικονομική σκοπιά διότι τα λαμόγια οι τράπεζες δεν το επιτρέπουνε...αλλά δυστυχώς..καταστραφήκαμε απο την ηθική σκοπιά...βρίζουμε αυτούς που στηρίξαμε (και τους 300)-νιώθουμε άχρηστοι διότι δεν μπορούμε να τους κάνουμε ότι μας κάνανε-χλευάζουμε τον διπλανό μας για την ψήφο του-φοβόμαστε να τσακωθούμε με τα αφεντικά διότι η ανεργία είναι ade portas-φωνάζουμε στον δρόμο γιατί τα χέρια μας, μας τα έχουνε δέσει μαεστρικά τα λαμογιά οι έχοντες του χρήματος....

Τώρα τι μένει??Τι ζητάμε όλοι εμείς που φωνάζουμε??Τι προτείνουμε όσοι βγαίνουμε στον δρόμο??Είδα σήμερα, στην συγκέντρωση στην Ομόνοια, το μπλόκ του συνδέσμου εργαζομένων του Μπαγκλαντές, ξέρανε γιατί ήρθανε??

Δεν έχω απαντήσει μονόπλευρα στα προηγούμενα ερωτήματα μου..όποιος νομίζει ότι ξέρει ας απαντήσει...

Πιστεύω αυτό που πρέπει να πρυτανεύσει, είναι η αναμονή......Αναμονή για ένα εξάμηνο...και αν πάνε όλα καλά και δεν χρειαστούνε άλλα επώδυνα μέτρα τότε η Ελλάδα θα αλλάξει..έτσι πιστεύω..έτσι ελπίζω...θέλω να αλλάξει για τα παιδιά μου που θέλω να φέρω κάποτε σε αυτό τον τόπο....Μακάρι να κάνουμε υπομονή και να αλλάξουμε..Μακάρι αυτό το έθνος να μην χαθεί απο τα ίδια του τα τέκνα....Μακάρι να το αλλάξουμε ΟΛΟΙ μαζί....Οι θυσίες μας, ας πιάσουν τόπο..αλλά χωρίς φασαρία-φωνές-βιαιότητες-θανάτους.

Καλή συνέχεια σε όλους μας....και όχι καλό κουράγιο......

Καλή και χρυσή αναμονή σε όλους μας....και όχι απλά υπομονή....

Η...ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑ...ΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟΥ....

Άραγε, ζώ σε μια χώρα με τα ψέμματα και την κερδοσκοπία στο ζενίθ ή απλά είναι στην ιδέα του μυαλού μου?

Χρονολογικά θα μελετήσω τέσσερις διαφορετικές περιόδους και θα δώ αν έχουν μέτρο σύγκρισης.

Η περίοδος του 1824.

Η μεγαλύτερη ληστεία του ελληνικού γένους, πολεμάμε να σωθούμε απο τον πόλεμο ενάντια των Τούρκων, η Ελλάδα έχει παραγγείλει απο την ‘’φίλη’’ χώρα Αμερική την ναυπήγηση μιας σειράς ατμοπλοιών και 2 φρεγατών. Η ναυπήγηση καθυστερεί, το αποτέλεσμα να χάσουμε την μάχη στο Μεσολόγγι. Τυχαίο?...

Μιας και δεν έχουμε τον απαιτούμενο εξόπλισμο και στόλο, όπως προαναφέρθηκε, η Ελλάδα σπαταλάει ένα σημαντικό μέρος του δανείου το οποίο προήλθε απο την Αγγλία. Τυχαίο?

Το κόστος μια φρεγάτας ανέρχεται στα 750.000 δολάρια, η Ελλάδα αδυνατεί να το ξεχρεώσει διότι ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων απο το δάνειο, προαναφέρθηκε ότι σπαταλήθηκε στην μάχη του Μεσολογγίου και θα αναγκαστεί να ζητήσει αλλού δανειοδότες.Τυχαίο?

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι οι Αμερικανοί, χωρίς να ενημερώσουν κάνεναν αρμόδιο, διόρισαν τον Σώνσεϋ επιθεωρητή της κατασκευής των πλοίων με ετήσιο μισθό 12.000 δολλάρια. Θα τον πλήρωνε η Ελλάδα..της κάνει κουμάντο η Αμερική. Πρωτότυπο και Τυχαίο?

Αφού δεν είχαμε χρήματα να πληρώσουμε και τις 2 φρεγάτες, οι ‘’φίλοι’’ μας οι Αμερικάνοι μας επέτρεψαν μέσω δικαστικής απόφασης(σσ: αναφέρω επέτρεψαν, διότι η δίκη έγινε στην Ν.Υόρκη με Αμερικανούς δικαστές...τυχαίο?), να αγοράσουμε την 1 εξ αυτών, αφού έτσι κ αλλιώς διπλά θα την πληρώναμε. Η φρεγάτα όπως προαναφέρθηκε, ήταν η φρεγάτα με το όνομα ‘’Ελλάς’’, όμως πυρπολήθηκε στα γεγονότα της ανταρσίας της Ύδρας (1831) από τον ναύαρχο Ανδρέα Μιαούλη και ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένη στο ναύσταθμο στον Πόρο. Τυχαίο?

Η τρομοκρατική ομάδα ΑΣΠΙΔΑ.

Η φερόμενη ως τρομοκρατική ομάδα ΑΣΠΙΔΑ, (Αξιωματικοί Σώσατε Πατρίδα, Ιδανικά, Δημοκρατίαν, Αξιοκρατίαν), θεωρείται ύποπτη για την έλευση της χούντας στην Ελλάδα. Επίσης, θεωρείται ότι βασικός υποκινητής της, ήτανε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χούντα θεωρείται πραξικόπημα των Αμερικανών όπως επίσης και η πτώση τους. Τέλος, να επισημανθεί ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου (όπως και ο υιός...) στην περίοδο της διδακτορίας του Μεταξά, έφυγε στις Η.Π.Α. όπου εκεί συνέχισε τις σπουδές του, απο εκεί πήρε τον διδακτορικό τίτλο του (στο Χάρβαρντ), υπηρέτησε στο ναυτικό των Η.Π.Α. και συνέχισε την επαγγελματική του σταδιοδρομία ως καθηγητής στα πανεπιστήμια της Αμερικής. Διατηρούσε στενές επαφές με την αμερικάνικη πολιτική ηγεσία.

Όταν ήρθε ο Ανδρέας Παπανδρέου στην Ελλάδα, δούλεψε στην Τράπεζα της Ελλάδος αφού την θέση, του την πρόσφερε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο οποίος ήτανε πρωθυπουργός της Ελλάδας και επαναδιορίσθηκε-επανακλήθηκε με τον τερματισμό της χούντας.

Με το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 1967, ο Ανδρέας Παπανδρέου συλλαμβάνεται και αφήνεται ελεύθερος μετά από πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών το Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου.

Όλα τα προαναφερθέντα γεγονότα της οργάνωσης ΑΣΠΙΔΑ, αν τα συνδέσεις μοιάζουν Τυχαία?

Σύλληψη της 17 Νοέμβρη.

Τον Ιούλιο του 2002, αρχίζει να ξετυλίγεται ο μίτος της Αριάδνης προς την εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης της 17 Νοέμβρη...

Όλως τυχαίως ένας έμπειρος τρομοκράτης...κάνει λάθος υπολογισμούς και αυτοτραυματίζεται...Τυχαίο?

Την ίδια περίοδο, το ΠΑΣΟΚ χάνει σημαντικό μέρος ψήφων απο τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων με τις δημοτικές εκλογές να είναι στο κατώφλι. Επίσης, οι τιμές των τροφίμων συνεχώς αυξάνουν και οι αντιδράσεις του κόσμου είναι μεγάλες κάτι που η κυβέρνηση προσπαθεί να ισοσκελίσει μέσα από τους χειρισμούς της.

Έναν μήνα πριν τις εκλογές (νομαρχιακές-δημοτικές), ο πιο καταζητούμενος τρομοκράτης της 17Ν, Δ. Koυφοντίνας παραδίδεται οικειοθελώς....Τυχαίο?

Η Νέα Δημοκρατία επιτυγχάνει μεγάλη νίκη στις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές (εκτός της υπερνομαρχίας Αθηνών). Άλλάζουνε τα χρώματα....Πρωτότυπο και Τυχαίο?

Αφού πλέον οι τρομοκράτες...είναι στην φυλακή..ο πολιτικός κόσμος είναι έτοιμος να μελετήσει το σχέδιο Ανάν για το ΚΥΠΡΙΑΚΟ...Ας θυμηθούμε ότι η εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο στέφθηκε με επιτυχία διότι η Ελλάδα είχε χούντα και .... άργησε να στείλει στρατεύματα.... πάλι αναμειγνύονται οι Αμερικανοί...Τυχαίο?

Επαναστατικός Αγώνας.

Τον Μάρτιο του 2010, ακόμη ένας έμπειρος τρομοκράτης...παγιδεύτηκε τυχαίως απο την τυχαία τακτική νυχτερινή περιπολία της ελληνικής αστυνομίας και σκοτώθηκε...

Σε αυτό το σημείο αρχίζουν οι έρευνες εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης...

Στα τέλη Μαρτίου, μια τρομοκρατική επίθεση στα Πατήσια ΣΚΟΤΩΝΕΙ ένα παιδί 15 ετών-ΑΦΓΑΝΟΣ-αν έχει σημασία η εθνικότητα...-Σε λιγότερο απο έναν μήνα, εξαρθρώνεται η σπείρα του επαναστατικού αγώνα...Πάλι, ενόψει δημοτικών-νομαρχιακών εκλογών....

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού με την χρεωκοπία να μας καλεί και την ελληνική κυβέρνηση να πραγματοποιεί περικοπές μισθών-αύξηση φορολογίας-περικοπές θέσεων-προσφυγή δανείων απο την ευρωπαική ένωση με επιτόκιο αρκετά υψηλό σε σχέση με την μελέτη του βασικού προυπολογισμού(στα 4,5 % του υποτιθέμενου τόκου νομοθετήθηκαν οι περικοπές, ενώ η Ελλάδα δανείστηκε στο 6% άρα το 1,5% πλεόνασμα θα μένει ως χρέος και μετά την πάροδο της 3ετίας.)-βοήθεια του Δ.Ν.Τ. με προοπτική στις περικοπές συντάξεων-13ου και 14ου μισθού και στον ιδιωτικό τομέα και άυξηση φορολογίας. Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα ζητάει την βοήθεια των..’’φίλων’’...Αμερικανών για την έκδοση ενός ομολόγου σε δολλάρια.... Με την σύλληψη του επαναστατικού αγώνα, δηλώσεις συγχαρητηρίων κάνει ΜΟΝΟ ο πρέσβης της Αμερικής στην Ελλάδα. Σε συνάντηση του κυρίου Νταβούτογλου και της κυρίας Κλίντον, συζητήθηκε και η οικονομική κρίση της Ελλάδας, όπου ο κύριος Νταβούτογλου εξέφρασε την πεποίθηση του να βοηθηθεί η Ελλάδα απο την Τουρκία....έπαψε να υπάρχει το συναίσθημα της μνησικακίας μεταξύ αυτών των χωρών ή η αγαπημένη μας φίλη...η Αμερική...πρόσταξε τα στήθη της και μας υπερασπίστηκε.....Πάλι η Αμερική στα πόδια μας....

Επίσης, να σημειωθεί ότι τον Δεκέμβριο του 2008 λόγω της δολοφονίας ενός νεαρού παιδιού απο ειδικό φρουρό, έγιναν τρομερά και συχνά πανελλαδικά συλλαλητήρια με συνεχείς ύβρεις προς την κυβέρνηση (τότε Ν.Δ...) με στόχο να φύγει απο την εξουσία..όπως και έγινε το 2009.

Στην δολοφονία του Αφγανού παιδιού δεν γίνεται κανένα συλλαλητήριο και όταν συλλαμβάνονται τα μέλη του επαναστατικού αγώνα, ομάδες ορισμένων μη σκεπτόμενων ατόμων – υποστηριχτές παρατάξεων του εξωκοινοβουλευτικού σώματος, εξαπολύουν ύβρεις και απειλές ενάντια των δημοσιογράφων και όχι της κυβέρνησης... Αν συνδέσουμε τα προαναφερθέντα της σύλληψης του επαναστατικού αγώνα, θεωρείς ότι ήτανε Τυχαία?